De Klinkkast

Stichting Bijzondere Culturele Activiteiten ‘De Klinkkast’ is de sponsorclub van Cultuurhuis De Klinker. De Klinkkast is ten tijde van de oude Klinker opgericht op 30 oktober 1989 en heeft ten doel:

Het organiseren van bijzondere culturele activiteiten in samenwerking met het cultureel centrum ´De Klinker´ te Winschoten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De Klinkkast sponsort per theaterseizoen twee voorstellingen, die zonder hun steun niet in ons theater mogelijk zouden zijn. De Klinkkast telt 20 leden, welke hieronder vermeld staan.